breadcrumbs_revolution_theme

Договір публічної оферти
інтернет-ресурсу  https://tourline.com.ua


м. Івано-Франківськ, 2022 р.


Фізична особа-підприємець Космірак Андрій Володимирович, в особі Космірака Андрія Володимировича який (-ка) діє на підставі Витягу із Єдиного державного реєстру,  іменований в подальшому «Продавець», пропонує будь-якій фізичній особі, іменованій в подальшому «Покупець», укласти цей публічний договір,  іменований в подальшому «Договір», на нижченаведених умовах.


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Предметом цього Договору є роздрібний продаж спортивного одягу, взуття, та товарів для спорту (надалі за текстом Товари),пропозицію про продаж яких розміщено на сайті Продавця за наступною адресою в мережі інтернет: https://tourline.com.ua


2. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ.


2.1. Цей Договір за способом його укладання є публічним договором відповідно до ст. 631, 641, 644 Цивільного кодексу України та вважається укладеним з моменту його акцепту Покупцем у спосіб, передбачений цим розділом.


2.2. Акцепт цього Договору підтверджується Покупцем шляхом оформлення форми замовлення на покупку товару та направлення її Продавцю за допомогою електронної пошти, реквізити якої розміщені на сайті https://tourline.com.ua
2.3.Необхідна інформація для форми замовлення визначається Продавцем, але обов’язково повинна містити прізвище, ім’я Покупця,  контактний телефон, адресу електронної пошти, перелік товарів які замовляються,  адресу доставки Товару, бажаний спосіб оплати Товару та згоду Покупця на обробку персональних даних.  Форма замовлення розміщується на сайтіhttps://tourline.com.ua
2.3.1.  Покупець несе повну відповідальність за правильність та повноту інформації, яка вказується ним при оформлені замовлення.
2.3.2. Продавець не несе жодної відповідальності за невиконання та/або затримку виконання  замовлення, якщо це сталось внаслідок невірності та/або неповноти інформації, яка була вказана Покупцем при оформлені замовлення.
2.4. Оформлене Покупцем замовлення є електронним первинним документом.


2.5. Після отримання замовлення від Покупця, та його оброблення, Продавець надсилає Покупцю рахунок на здійснення оплати обраного товару. Рахунок направляється на адресу електронної пошти вказану Покупцем у замовленні.
2.6.  Несплата Покупцем рахунку Продавця протягом 48 (сорок вісім) годин після його направлення (за виключенням вихідних днів продавця), вважається відмовою Покупця від укладання договору. В такому випадку замовлення є анульованим, та не підлягає виконанню Продавцем.


2.7. Відповідно до ст. 639 Цивільного кодексу України даний Договір вважається укладеним у письмовій формі, тому не потребує подальшого підписання його на паперовому носії.


2.8. Умови Договору встановлюються однаковими для всіх Покупців за цим Договором і не передбачають надання переваги одному Покупцю перед іншим щодо укладення цього Договору.


2.9. Акцепт цього Договору є також підтвердження Покупця про отримання ним повної і достовірної інформації про Товари, які він замовляє за цим Договором.


3. ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
3.1 Продавець зобов'язується протягом 3-х робочих днів  після отримання від Покупця повної оплати вартості товару (у випадку поставки товару на умовах попередньої оплати його вартості), та належним чином оформленого замовлення на покупку товару пропонованого Продавцем на сайті https://tourline.com.ua, забезпечити передачі службі доставки,  товару який був вказаний при оформленні замовлення Покупцем для доставки службою доставки, за адресою, яка була вказана Покупцем при оформленні замовлення.
3.2 Термін поставки товару по кожному окремо взятому Замовленню визначається Продавцем на підставі даних про бажане місце отримання товару, наданих Покупцем при оформленні замовлення.
3.3 Замовлення Покупця вважається виконаним з моменту отримання останнім товару, за зазначеною в замовленні адресою, та оплати повної вартості товару, що підтверджується підписом Покупця в товарно-транспортній накладній служби доставки.


4. ВАРТІСТЬ ТОВАРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
4.1. Вартість товару визначається на підставі вартості зазначеної на сайті https://tourline.com.uaна момент оформлення замовлення.
Вартість товару зазначена на сайті https://tourline.com.uaє актуальною виключно на момент оформлення замовлення.
При скасуванні Покупцем замовлення чи поверненні товару, у випадку якщо ціна на товар змінилась, нове замовлення може бути здійснено Продавцем на підставі актуальної вартості товару зазначеної на сайті https://tourline.com.ua на момент оформлення Покупцем нового замовлення.
4.2 Вартість доставки товару визначається згідно з умовами вказаними на сайті https://tourline.com.ua
4.3  Оплата товару за цим договором може бути здійснена Покупцем у наступні способи:в безготівковій формі, шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Продавця за реквізитами, що вказані в рахунку на оплату, або із застосуванням платіжнихсистем вказаних на сайті https://tourline.com.ua або накладеним платежем, в момент отримання Товару від службидоставки (якщо можливість оплати товару накладеним платежем,узгоджена сторонами), або у будь-який іншій спосіб вказаний Продавцем на сайті https://tourline.com.ua таобраний Покупцем в процесі оформлення замовлення товару.
4.4. У випадку оплати Покупцем товару із застосуванням платіжних систем,  вказаних на сайті https://tourline.com.ua, фіскальні чеки про оплату товару видаються покупцю у відповідності до вимог законодавства України, шляхом їх відправлення на електронну пошту або на номер менеджера (Viber, WhatsUpp, Telegram)  зазначений Покупцемпри оформленні замовлення.


5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Продавець зобов'язаний:
5.1 Негайно повідомити Покупцеві про перешкоди та обмеження, які завадять або потенційно можуть завадити в отриманні замовленого товару.
5.2. Надати інформацію в обсязі необхідному для розуміння вартості, властивостей і характеристик товару.
5.3. У випадку відмови від виконання замовлення повідомити в розумні терміни, будь-яким зручним способом, Покупцеві причини відмови від виконання замовлення.
Продавець має право:
5.4. Призупинити виконання замовлення Покупця, попередньо повідомивши останнього про причини і терміни призупинення.
5.5. Відновити виконання замовлення, попередньо повідомивши про це Покупця і отримавши від нього згоду на виконання замовлення.
5.6.  Залучати третю сторону для виконання своїх обов'язків, передбачених цим договором
Покупець зобов'язаний:
5.7. Надавати всю необхідну для виконання замовлення за цим Договором інформацію, шляхом заповнення відповідних форм на сайті Продавця.
5.8. У разі відмови від Договору в процесі виконання замовлення, оплатити вартість витрат, понесених Продавцем в зв'язку з виконанням замовлення Покупця.
5.9. Повідомити Продавця про потенційні ризики, які загрожують Продавцю в зв'язку виконанням замовлення Покупця, відомі Покупцеві на момент оформлення замовлення.
Покупець має право:
5.10. Відмовитися від отримання товару згідно розміщеного замовлення в разі невідповідності наданого товару характеристикам вказаним на сайті https://tourline.com.ua та/або повернути неякісний товар Продавцю.
5.11.Висловлювати аргументовані зауваження щодо якості товару та порядку надання інформації про товар та умови доставки товару.
5.12. Відмовитися від замовлення, до відправки товару Покупцю. В такому випадку  Покупець має право на повернення сплачених за товар грошових коштів. Повернення здійснюється шляхом безготівкового переказу грошових коштів Продавцем, на банківський рахунок Покупця, протягом 3 (три) робочих днів, з дати отримання Продавцем від Покупця повідомлення щодо відмови Покупця від замовлення,                          всіх необхідних для здійснення оплати (повних) банківських реквізитів Покупця, та всієї (повної) інформації запитуваної Продавцем від Покупця, необхідної для здійснення повернення грошових коштів.


6. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ НЕЯКІСНОГО ТОВАРУ.
6.1. Покупець має право повернути Продавцю неякісний товар, який має заводський брак, внутрішні дефекти, чи не відповідає замовленню, за умови збереження його товарного вигляду.
6.2. Заява про повернення неякісного товару може бути направлена Продавцю за допомогою електронної пошти, реквізити якої розміщені на сайті https://tourline.com.ua, протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати отримання Товару Покупцем.
До заяви про повернення неякісного товару Покупцем додаються фото/відео підтвердження неякісності товару, який має заводський брак, внутрішні дефекти, чи не відповідає замовленню, фото товарно-транспортній накладної служби доставки, за якою товар був отриманий Покупцем, та фото чека про оплату товару.
6.3. Заява про повернення неякісного товару розглядається Продавцем протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати її отримання. Продавець повідомляє Покупця про рішення прийняте за результатом розгляду заяви,  електронною поштою.
6.4. У разі отримання повідомлення про задоволення Заяви про повернення неякісного товару, Покупець надсилає неякісний товар на адресу Продавця.
Продавець здійснює повернення Покупцю грошових коштів сплачених за товар, або обмін неякісного товару на товар належної якості протягом 14 (чотирнадцяти) днів з дати повернення Покупцем неякісного товару на склад Продавця. Повернення здійснюється шляхом безготівкового переказу грошових коштів Продавцем, на банківський рахунок Покупця, за умови отримання від Покупця всіх необхідних для здійснення оплати (повних) банківських реквізитів Покупця, та всієї (повної) інформації запитуваної Продавцем від Покупця, необхідної для здійснення повернення грошових коштів.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
7.2. Сторони зобов'язуються вирішувати спори і розбіжності, що виникають між ними або випливають з виконання цього Договору, шляхом переговорів. Будь-який спір, що виникає з цього Договору або в зв'язку з ним, і не вирішений шляхом переговорів, вирішується відповідно до чинного законодавства України.
8.ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕРОБНОЇ СИЛИ.
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за цим договором виключно у випадку, якщо це є прямим наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього договору, їх виникнення викликане подіями, що не залежать від волі цієї сторони і цією стороною було вжито передбачених цим договором заходів, для того, щоб уникнути  негативних наслідків таких обставин.
8.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) сторони розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, які об’єктивно впливають на виконання сторонами зобов’язань, передбачених умовами цього договору, дію яких не можливо було передбачити та дія яких унеможливлює виконання договірних зобов’язань протягом певного періоду часу, причини, що виходять за рамки розумного контролю відповідної сторони, зокрема, але не виключно – винятковими погодними умовами і стихійним лихом (землетрус, повінь, ураган, інші стихійні лиха);лихом біологічного, техногенного та антропогенного походження (пожежа, епідемія, пандемія, епізоотія, епіфітотія, інше);непередбачуваними обставини суспільного життя (збройний конфлікт, включаючи, але не обмежуючись, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, масові заворушення);умовами, спричиненими виданням заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, діями або вимогами органів державної влади чи місцевого самоврядування; забороною (обмеженням) експорту/імпорту тощо.
8.3. Не є обставинами непереборної сили фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти, інфляція, недодержання/порушення своїх обов’язків контрагентом однієї із сторін, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів тощо.
8.4. Факти виникнення та припинення обставин непереборної сили засвідчуються документами, які згідно вимог чинного законодавства України є підтвердженням таких обставин.
8.5. Сторона, що опинилася під впливом обставин непереборної сили, зобов’язана протягом трьох днів від дати настання обставин непереборної сили у встановлений цим договором спосіб повідомити іншу сторону про виникнення обставин непереборної сили.
8.6. У такому випадку строк виконання договірних зобов'язань продовжується на час дії цих обставин, а умови оплати і виконання зобов’язань за цим договором узгоджуються додатково.
8.7. Неповідомлення про настання чи припинення дії обставин непереборної сили та ненадання документів, що засвідчують обставини непереборної сили, позбавляє сторону права посилатися на обставини непереборної сили як на підставу звільнення від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов’язань за цим договором.
9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН.
9.1.Цей Договір набуває чинності з моменту його розміщення на сайті https://tourline.com.ua і діє до моменту відкликання Договору Продавцем.
9.2. Термін дії укладеного Договору обчислюється з моменту його укладення сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов'язань передбачених цим Договором.
9.3.Продавець залишає за собою право внесення змін або відкликання цієї оферти в будь-який час на свій розсуд. У разі внесення змін до Договору такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту на сайті https://tourline.com.ua, або з моменту додатково обумовленого в тексті Договору.
Покупець повинен самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і самостійно слідкувати за оновленнями/змінами умов.
9.4. Дострокове розірвання договору може бути здійснено за згодою Сторін або на підставах вказаних в цьому Договорі.
10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.
10.1. Кожна сторона несе персональну відповідальність за сплату податків, інших обов’язкових платежів і не відповідає за сплату податків, інших обов’язкових платежів іншою стороною, виконання договірних зобов’язань перед третіми особами.
10.2. Будь-які повідомлення, вимоги, листи, інша кореспонденція, що надаються однією із сторін іншій стороні відповідно до умов цього договору, вважаються наданими належним чином, якщо підписаний стороною примірник такого документу відправлено                                 у  встановлений цим договором строк на адресу електронної пошти іншої сторони.
Документи вважаються врученими в дату відправлення електронного листа, якщо таке відправлене електронне відправлення та додані до нього документи в електронному вигляді зафіксовані та доступні до ознайомлення в інтерактивному інтерфейсі відповідного поштового агенту чи сервісу (служби) електронної пошти та електронних повідомлень як надіслані на адресу електронної пошти відповідної сторони;
10.3. Усі додатки та доповнення до цього Договору є його невід’ємними частинами. Цей Договір складений в 1-м (одному) примірнику і розміщений у відкритому доступі на сайті на сайті https://tourline.com.ua
10.4. Якщо в ході виконання своїх зобов'язань за цим Договором однією із Сторін були отримані відомості, що є комерційною таємницею іншої Сторони, то отримавши таку інформацію Сторона не має права повідомляти її третім особам без згоди іншої Сторони.
10.5. Всі пропозиції по доповненню і зміни до цього Договору, що надійшли від Покупця, розглядаються Продавцем упродовж розумного строку, але не зобов'язують Продавця приймати їх шляхом внесення змін до цього Договору.
10.6. Підписуючи цей Договір Покупець надає свою згоду на обробку персональних даних Продавцем згідно Закону України «Про захист персональних даних».


11. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ
ФОП Космірак Андрій Володимирович
Адреса: 76018, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Сірика, будинок 7, квартира 1
РНОКПП 3286313976
IBAN: UA773366770000026005052542749 в ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»